Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Detta är Vallentuna kommuns officiella anslagstavla. Här anslås bland annat kungörelser, kallelser och justerade protokoll från kommunens olika nämnder. Anslagen sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats