Start / Kommun och politik / Samarbeten och internationellt arbete

Samarbeten och internationellt arbete

Vallentuna kommun är en del av den snabbt växande Stockholmsregionen. Våra samarbeten skapar förutsättningar för tillväxt, ny infrastruktur, bostäder och arbetstillfällen. 

Tillsammans med Stockholm Nordost, Stockholm Business Alliance och Arlandaregionen utvecklar vi Vallentuna och regionen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats