Diarium och arkiv

En handling är något som innehåller information av något slag och kan utgöras av allt från ett pappersdokument till e-post eller en videoupptagning. Om en handling förvaras hos en myndighet, antingen genom att den inkommit dit eller upprättats där, så är det en allmän handling. Det finns dock vissa handlingar som trots detta inte är allmänna och det är till exempel sådana som utgör arbetsmaterial och utkast till beslut.

För att bland annat tillgodose rättigheten att ta del av allmänna handlingar diarieför eller på annat sätt ordnar kommunen sina allmänna handlingar. Där
finns handlingar sedan 1800-talet och framåt där man kan följa både Vallentunas utveckling från sockensamhälle till storkommun samt dess invånares historia. Detta gör det lätt att hitta det man söker efter. Kontakta kommunen om du vill ta del av någon av våra allmänna handlingar.

På vår hemsida finns möjlighet att söka i vår förteckning över kommunarkivet. . Arkivet ger en bild av kommunens historiska utveckling och av hur kommunen har arbetat genom åren. Om du vill ta del av handlingar från kommunarkivet så är du välkommen att kontakta oss.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats