Medborgarundersökningar

Hur tycker man som invånare att det är att bo och leva i Vallentuna kommun? Hur ser man på kommunens verksamheter, inflytande och service? För att lyssna in och förbättra oss efter våra invånares behov, gör vi vartannat år en medborgarundersökning. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats