Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar. Beslut och beslutsunderlag som gäller myndighetsutövning mot enskild publiceras inte på webben i de fall de innehåller personuppgifter utöver fastighetsbeteckning. Detta är en anpassning som grundar sig på bedömningen att webbpublicering av personuppgifter på detta vis inte är förenligt med dataskyddsförordningen. Den som vill ta del av dessa beslut eller beslutsunderlag i sin helhet kan höra av sig till Kontaktcenter.

Kommunfullmäktiges sammanträden är enligt lag alltid offentliga, vilket innebär att allmänheten ges möjlighet att sitta med som åhörare. Nämnderna tillåts besluta om att deras sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträde kan vara offentligt under vissa punkter på dagordningen eller under hela sammanträdet. I de fall beslut har fattats om att ett sammanträde ska vara offentligt finns det en notering bredvid datumen i sammanträdesplanen nedan.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2023

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens individutskott

 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 7/3 - Protokoll publiceras ej
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 30/5 - Protokoll publiceras ej
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 26/9 - Protokoll publiceras ej
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 5/12 - Protokoll publiceras ej

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens socialutskott

 • Socialnämndens socialutskott 17/1 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 21/2 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 28/3 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 25/4 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 23/5 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 20/6 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 18/7 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 15/8 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 12/9 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 17/10 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 14/11 - Protokoll publiceras ej
 • Socialnämndens socialutskott 12/12 - Protokoll publiceras ej

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott

Minnesanteckningar samrådsmöten

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott

 • Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2/2
 • Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 4/5
 • Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 7/9
 • Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 9/11

Minnesanteckningar samrådsmöten

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats