Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar. Beslut och beslutsunderlag som gäller myndighetsutövning mot enskild publiceras inte på webben i de fall de innehåller personuppgifter utöver fastighetsbeteckning. Detta är en anpassning som grundar sig på bedömningen att webbpublicering av personuppgifter på detta vis inte är förenligt med dataskyddsförordningen. Den som vill ta del av dessa beslut eller beslutsunderlag i sin helhet kan kontakta kommun@vallentuna.se eller ringa 08-587 850 00.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 januari 2019 antogs en strategi för demokratiutveckling. I den strategin är ett mål, för ett fortsatt högt valdeltagande och lokalpolitiskt engagemang, att kommunfullmäktige tillåter nämndernas respektive ordförande att besluta om att offentliga sammanträden. Detta innebär att nämndernas respektive ordförande tillåts att besluta om allmänheten ska få möjlighet att sitta som åhörare på nämndens sammanträden. Offentliga sammanträden innebär att ett nämndsammanträde kan var öppet endast inledningsvis, delvis eller att hela sammanträdet är offentligt. Nedan ser du datum för samtliga sammanträden som hålls under året. I de fall beslut fattats om att ett sammanträde ska vara offentligt finns det en notering bredvid datumet. Kulturnämndens sammanträden är offentliga.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2021

Kommunfullmäktige

18/1

22/2

29/3

3/5

7/6 - Börjar 17.00

13/9

11/10

8/11

6/12

Kommunstyrelsen


8/2

15/3

12/4

17/5

14/6

20/9

18/10

15/11

29/11

Kommunstyrelsens arbetsutskott


28/1

25/2

25/3

29/4

27/5

1/9

30/9

20/10

18/11

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott


21/1

18/2

18/3

6/5

3/6

1/9

7/10 - Inställt

11/11

9/12 - Inställt

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott


20/1

24/2

24/3

28/4

26/5

1/9

29/9

20/10

1/12

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott


9/2

9/3

25/3 - Extrainsatt

13/4

29/4 - Extrainsatt

18/5

15/6

24/8

21/9

19/10

16/11

Barn- och ungdomsnämnden


23/2

23/3

20/4

18/5 - Instältt

22/6

7/9

5/10

9/11

14/12

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott


9/2

9/3

12/4

4/5 - Inställt

11/5 Extra

8/6

24/8

21/9

26/10

30/11

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott


10/2

10/3 - Inställt

14/4 - Inställt

5/5 - Inställt

9/6

25/8

22/9

27/10

1/12

Fritidsnämnden

11/2

25/3

27/4 - Extra fritidsnämnd

8/6

23/9

28/10

16/12

Fritidsnämndens arbetsutskott

21/1 - Extra FN AU

28/1

11/3

20/4 - Extra FN AU

20/5

9/9

14/10

2/12

Kulturnämnden


9/2 - Öppet sammanträde

23/3 - Öppet sammanträde

1/6 - Öppet sammanträde

21/9 - Öppet sammanträde

26/10 - Öppet sammanträde

14/12 - Öppet sammanträde

Kulturnämndens arbetsutskott


26/1 (Börjar 16.00)

10/3 (Börjar 16.00)

18/5

7/9

12/10

30/11

Bygg- och miljötillsynsnämnden


19/1

16/2

16/3

27/4

18/5

22/6

31/8

28/9

26/10

23/11

21/12

Socialnämnden


23/2

30/3

27/4

25/5

22/6

14/9

26/10

16/11

14/12

Socialnämndens arbetsutskott


9/2

16/3

13/4

11/5

8/6

31/8

12/10

2/11

30/11

Utbildningsnämnden


25/2

25/3

6/5

10/6

9/9

7/10

11/11

16/12

Utbildningsnämndens arbetsutskott


11/2

11/3

22/4

27/5

26/8

23/9

28/10

2/12

Funktionshinderrådet

15/4

4/11

Pensionärsrådet

15/2

24/5

21/9

22/11

Valnämnden

4/2

14/10 - Öppet sammanträde

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats