Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar.

Bygg- och miljötillsynsnämndens protokoll och beslutsunderlag publiceras inte på webben på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen reglerar publicering av personuppgifter. Den som vill ta del av protokollet kan kontakta maila kommun@vallentuna.se eller ringa 08-587 850 00.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutsott, NAmU

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott, PlanMU

 

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Valnämnden

Funktionshinderrådet

Rådsmöten

Pensionärsrådet

Rådsmöten

Käppala förbundet

Norrvatten

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats