Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar.

Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut och beslutsunderlag som gäller myndighetsutövning mot enskild publiceras inte på webben i de fall de innehåller personuppgifter utöver fastighetsbeteckning. Detta är en anpassning som grundar sig på bedömningen att hanteringen av personuppgifter på detta vis blir förenlig med dataskyddsförordningen. Den som vill ta del av dessa beslut eller beslutsunderlag i sin helhet kan kontakta kommun@vallentuna.se eller ringa 08-587 850 00.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2020

Kommunfullmäktige

 • 27/1
 • 9/3 - INSTÄLLT!
 • 30/3
 • 11/5
 • 8/6
 • 7/9
 • 12/10
 • 9/11
 • 7/12

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

 • 22/1 - INSTÄLLT
 • 19/2
 • 18/3
 • 29/4
 • 27/5
 • 2/9
 • 7/10
 • 11/11
 • 9/12

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

 • 21/1
 • 18/2
 • 10/3 - INSTÄLLT!
 • 21/4
 • 19/5
 • 16/6
 • 25/8
 • 22/9
 • 20/10
 • 24/11

Barn- och ungdomsnämnden

 • 18/2
 • 24/3
 • 21/4
 • 19/5
 • 16/6
 • 8/9
 • 6/10
 • 10/11
 • 15/12

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

 • 4/2
 • 12/3
 • 7/4
 • 5/5
 • 2/6
 • 25/8
 • 22/9
 • 27/10
 • 1/12

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

 • 5/2
 • 11/3
 • 8/4
 • 6/5
 • 3/6
 • 26/8
 • 23/9
 • 28/10
 • 2/12

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Socialnämnden

 • 25/2
 • 31/3
 • 28/4
 • 26/5
 • 23/6
 • 15/9
 • 27/10
 • 17/11
 • 15/12

Socialnämndens arbetsutskott

 • 11/2
 • 17/3
 • 14/4
 • 12/5
 • 9/6
 • 1/9
 • 13/10
 • 3/11
 • 1/12

Utbildningsnämnden

 • 20/2
 • 2/4
 • 7/5
 • 11/6
 • 10/9
 • 8/10
 • 12/11
 • 17/12

Utbildningsnämndens arbetsutskott

 • 6/2
 • 19/3
 • 23/4
 • 28/5
 • 3/9
 • 24/9
 • 22/10
 • 3/12

Funktionshinderrådet

 • 12/3
 • 5/11

Pensionärsrådet

 • 17/2
 • 25/5
 • 21/9
 • 23/11
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats