Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar. Beslut och beslutsunderlag som gäller myndighetsutövning mot enskild publiceras inte på webben i de fall de innehåller personuppgifter utöver fastighetsbeteckning. Detta är en anpassning som grundar sig på bedömningen att webbpublicering av personuppgifter på detta vis inte är förenligt med dataskyddsförordningen. Den som vill ta del av dessa beslut eller beslutsunderlag i sin helhet kan kontakta kommun@vallentuna.se eller ringa 08-587 850 00.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 januari 2019 antogs en strategi för demokratiutveckling. I den strategin är ett mål, för ett fortsatt högt valdeltagande och lokalpolitiskt engagemang, att kommunfullmäktige tillåter nämndernas respektive ordförande att besluta om att offentliga sammanträden. Detta innebär att nämndernas respektive ordförande tillåts att besluta om allmänheten ska få möjlighet att sitta som åhörare på nämndens sammanträden. Offentliga sammanträden innebär att ett nämndsammanträde kan var öppet endast inledningsvis, delvis eller att hela sammanträdet är offentligt. Nedan ser du datum för samtliga sammanträden som hålls under året. I de fall beslut fattats om att ett sammanträde ska vara offentligt finns det en notering bredvid datumet. Kulturnämndens sammanträden är offentliga.

Sammanträdesplan 2022

Kommunfullmäktige

* Dessa datum är endast att reserverade av kommunfullmäktige och inte beslutade eftersom ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för mandatperiodens första sammanträde efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Nya kommunfullmäktige kommer därefter att besluta om sina resterande sammanträdesdatum för 2022.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 9/2
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 9/3
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 6/4 - Inställt
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 4/5 - Inställt
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 1/6 - Inställt
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 24/8
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 28/9
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 26/10
 • Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 7/12

Barn- och ungdomsnämndens individutskott

 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 11/3 (Protokoll publiceras ej på webben)
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 3/6 (Protokoll publiceras ej på webben)
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 30/9 (Protokoll publiceras ej på webben)
 • Barn- och ungdomsnämndens individutskott 9/12 (Protokoll publiceras ej på webben)

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Valnämnden

Kommunala funktionshinderrådet

Minnesanteckningar samrådsmöten

Kommunala pensionärsrådet

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats