Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll

Möten och protokoll

Nedan hittar du kommunfullmäktiges och nämnders länkar till sammanträdeshandlingar, protokoll och webbsändningar.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2019

Kommunfullmäktige

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 6 maj
 • 17 juni
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 16 december
 • 27 januari - 2020

Kommunstyrelsen

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 8 april
 • 27 maj
 • 10 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 13 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

 • 31 januari
 • 19 mars
 • 9 maj
 • 16 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutsott, NAmU

 • 24 januari
 • 14 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

 • 23 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott, PlanMU

 • 22 januari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november

 

Barn- och ungdomsnämnden

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 10 september
 • 1 oktober
 • 12 november
 • 17 december

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 27 augusti
 • 17 september
 • 29 oktober
 • 3 december

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 28 augusti
 • 18 sepptember
 • 30 oktober
 • 4 december

Fritidsnämnden

 • 31 januari
 • 21 februari
 • 11 april
 • 13 juni
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 5 december

Fritidsnämndens arbetsutskott

 • 07 februari
 • 28 mars
 • 28 maj
 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Kulturnämnden

 • 29 januari
 • 19 februari
 • 9 april
 • 11 juni
 • 10 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Kulturnämndens arbetsutskott

 • 05 februari
 • 26 mars
 • 28 maj
 • 27 augusti
 • 8 oktober
 • 19 november

Bygg- och miljötillsynsnämnden

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Socialnämnden

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Socialnämndens arbetsutskott

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 6 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 29 oktober
 • 26 november

Utbildningsnämnden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 13 juni
 • 12 september
 • 3 oktober
 • 14 november
 • 19 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

 • 7 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 29 maj
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 31 oktober
 • 5 december

Valnämnden

Funktionshinderrådet

Rådsmöten

 • 7 mars

Pensionärsrådet

Rådsmöten

 • 18 februari

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2018

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott, NäPlu

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott, PlanMU

 

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Valnämnden

Funktionshinderrådet

Rådsmöten

Samrådråd

Pensionärsrådet

Rådsmöten

Samråd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats