Om sociala medier

Många av er som vi vill och behöver prata med finns på sociala medier, därför är det naturligt för oss att finnas där också. Vi använder sociala medier för att berätta om våra verksamheter, den service och de tjänster vi erbjuder. Vi finns också här för att ge service och som komplement när vi snabbt behöver nå ut med information till många. Vi vill också skapa dialog kring olika frågor och är måna om att alla håller en god ton mot varandra.

Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till vårt Kontaktcenter. Du kan också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta. 

Nedan hittar du också våra olika typer av sociala medier, några är övergripande och en del är verksamhetsnära.

Vi tillåter inte och kommer ta bort

Personärenden

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom kommunen med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Ryktesspridning

Vi tillåter inte publicering av ryktesspridning, inlägg som kan ge upphov till ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information kommer att tas bort.

Olämpliga kommentarer

Uppmaningar till brott eller annan brottslighet, kränkande uttalanden, personangrepp eller förolämpningar kommer att tas bort.

Bild- och filmpublicering

Lägg inte upp bilder eller videos om du inte själv tagit dem och har rättigheter till dem. Lägg heller inte upp bilder eller video på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns i bild eller i en video. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta oss på kommun@vallentuna.se.

Reklam och spam

Reklaminlägg som görs från företag eller organisationer är inte okej och kommer att tas bort. Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg från samma användare kommer att tas bort.

Politiska diskussioner

Diskussioner och de ställningstaganden som lägger grunden för politiska beslut hör hemma i de forum där politikerna är aktiva, eller genom att kontakta din lokala politiker. Politisk debatt eller kommentarer som tydligt har en politisk agenda eller ideologi kommer tas bort.

Sekretess

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Irrelevanta inlägg och kommentarer

Inlägg som görs ska vara relevanta för Vallentuna kommun. Irrelevanta kommentarer kommer att tas bort. Om du lägger upp ett inlägg med en länk eller kommenterar genom att länka till en tidningsartikel, Facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Blocka användare

Vallentuna kommun förbehåller sig också rätten att stänga av (blocka) användare som bryter mot dessa regler. Inlägg som bryter mot lag kan vi komma att anmäla till polisen.

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

Tänk på att om du lämnar en kommentar eller gör ett inlägg så blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Det du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det. Skicka inte känslig information till oss via sociala medier. För sådana ärenden eller frågor om ett specifikt ärende så gäller vanlig e-post, telefon eller brev.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter längre ned på sidan.  

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats