Beslut som rör dig själv

Vallentuna kommun tar varje år många olika beslut som påverkar dig som bor i kommunen. Det kan vara ett beslut kring bygglov eller ett beslut om ditt barns förskola. Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv.

Du kan begära ut allmänna handlingar

Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut en handling. Vill du ta del av en allmän handling kontaktar du kommunen.

Du har rätt att överklaga

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut som rör dig själv, om beslutet går emot din önskan. Vallentuna kommun är också alltid skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga. Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats