Lär dig mer om internet och digitala tjänster

Digital kompetens blir allt viktigare för att kunna vara delaktig och självständig i samhällslivet. En del av befolkningen saknar digital kunskap och använder aldrig eller sällan internet. De riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap då de saknar den digitala kompetens som krävs för att ta del av samhällets tjänster och samhällsviktig information.

Vi vill göra internet och digitala tjänster tillgängliga för fler. På den här sidan har vi samlat olika initiativ och aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och öka kunskapen kring hur man kan använda internet och digitala kanaler.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats