Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Bolag, förbund och stiftelser

Bolag, förbund och stiftelser

Vallentuna kommun har ett helägt bostadsbolag, AB Össebyhus. Kommunen är dessutom delägare i ett antal bolag och förbund som ägs gemensamt, ibland av flera kommuner i en samägande form. Vallentuna förvaltar stiftelser som man kan söka pengar eller stipendier ur.

Bolag och förbund i kommunkoncernen

Några verksamheter i kommunen drivs av kommunalförbund eller i bolagsform. De levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp och renhållning. De bolag och förbund som ingår i kommunkoncernen är AB Össebyhus, Roslagsvatten AB, Käppalaförbundet och Kommunalförbundet Norrvatten.

Össebryhus ägs helt och hållet av Vallentuna kommun, de andra är delägda och drivs i samverkan med andra kommuner.

Stiftelser

Kommunen har stiftelser som du kan söka stipendier ur.

Samägda företag och bolag

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats