Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Bolag och stiftelser

Bolag och stiftelser

Vallentuna kommun har ett helägt bostadsbolag, AB Össebyhus. Kommunen är dessutom delägare i ett antal bolag och företag som ägs gemensamt ibland av flera kommuner i en samägande form. Vallentuna förvaltar stiftelser och som man kan söka pengar eller stipendier ur.

Bolag i kommunkoncernen

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, med flera. Exempel på bolag som ingår i kommunkoncernen är AB Össebyhus.
Ett bolag ägs helt och hållet av Vallentuna kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter.

Helägda bolag

AB Össebyhus är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Vallentuna kommun. AB Össebyhus består av fem flerbostadshus på Fornminnesvägen med totalt 96 hyreslägenheter, varav 24 st i ett boende på Fornminnesvägen 10 för de som är 65+.

Stiftelser

Kommunen har stiftelser som du kan söka stipendier ur.

Samägda företag och bolag

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats