Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Läget mitt emellan Stockholm och Uppsala – och närheten till Stockholm Arlanda airport – gör regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Regionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik.

I januari 2014 tecknade Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar mellan både politiker och tjänstemän strävar vi efter att skapa en positiv utveckling för Stockholm Arlanda airport och kommunerna med dess invånare.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:

  • Infrastruktur och trafikering
  • Bostadsbyggande
  • Näringsliv och arbetsmarknad

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen

Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Nedan finns en kort film om Arlandaregionen och dess gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar inom infrastruktur.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats