Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Regler och styrande dokument

Regler och styrande dokument

Viktiga styrdokument för kommunens förvaltning finns samlade i den kommunala författningssamlingen. 

Författningssamlingen

I författningssamlingen finns bland annat reglementen, policies, delegationsordningar, styrdokument och riktlinjer av olika slag, bolagsordningar och ägardirektiv, ordningsföreskrifter och beredskapsplaner, taxor, förbundsordningar för kommunalförbund, bidragsbestämmelser med mera.

Kommunplan och verksamhetsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommunplan. I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna bryta ner de kommungemensamma målen och ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats