Val

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa ordinarie val kommer att hållas söndagen den 13 september 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång det är val till Europaparlamentet är år 2029.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats