Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om mål, avgifter, budget och skatt. Ledamöterna väljs av kommunens medborgare vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls oftast i Vallentuna Kulturhus Bibliotek, men vid enstaka tillfällen på annan plats. Sammanträdena kungörs här på webbplatsen samt annonseras i våra lokaltidningar. 

Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och 29 ersättare.

 

Mandatfördelning

2018-11-01 - 2022-10-31

  • 15 M (Moderata samlingspartiet) 
  • 10 S (Socialdemokraterna)
  • 7 SD (Sverigedemokraterna)  
  • 6 C (Centerpartiet)
  • 5 FP (Liberalerna)
  • 3 KD (Kristdemokraterna) 
  • 3 MP (Miljöpartiet)
  • 2 V (Vänsterpartiet) 

Kommunfullmäktiges presidium 2018-2022

Ordförande: Ray Idermark (M)
1:e vice ordförande: Michel Louis (KD)
2:e vice ordförande: Kenneth Bylund (S)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats