Nämnder

I en kommun är arbetet omfattande. Därför finns det ett antal politiskt tillsatta nämnder som är specialiserade inom olika områden.

I Vallentuna kommun finns det sammanlagt åtta nämnder.

Nämndernas verksamhetsplaner

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats