Jämställdhet

Vallentuna kommun kännetecknas av att du, oavsett kön, får vara den unika individ som du är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats