Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den.

Vad är en allmän handling?

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen eller som skapas av en tjänsteperson är en allmän handling. För att du ska kunna ta del av en av kommunens handlingar måste den vara en allmän handling.

Är en allmän handling alltid offentlig?

Oavsett om du är svensk medborgare eller inte har du rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd

En handling som omfattas av sekretess kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling som delvis omfattas av sekretess lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna dolda. En handling som omfattas av sekretess i sin helhet lämnas inte ut.

Du har rätt till ett överklagbart beslut

I båda fallen har du rätt att få ett överklagbart beslut på att du har blivit nekad att ta del av handlingen. Du har även rätt att få veta hur du överklagar beslutet.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Om du vill ta del av allmänna handlingar kontaktar du registrator på kommunstyrelsens kansli som ansvarar för utlämning av handlingar. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få ta del av allmänna handlingar.

Det finns även möjlighet att få ut en så kallad "postlista" som är en sammanställning av de handlingar som är registrerade i kommunens centrala ärendehanteringssystem. Du meddelar registrator vilken tidsperiod samt vilken nämnds handlingar du vill ta del av.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats