Mångfald

Som arbetsgivare driver Vallentuna kommun ett aktivt arbete för att vara en inkluderande arbetsplats. Kommunen ska vara fri från diskriminering och kränkningar. Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter är något som genomsyrar hela organisationen.

Alla ska få utvecklas inom sitt yrke

Alla medarbetare ska ha samma möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Kommunen ska även verka för att personalen inom kommunen ska spegla Vallentunas befolkning. Detta gäller till exempel kön och utländsk bakgrund.

Nyanlända ska känna sig välkomna

Kommunen lägger stor vikt vid att alla nyanlända ska känna sig välkomna. En viktig del i arbetet är att säkerställa en god integration och att främja lika rättigheter och möjligheter för alla invånare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats