Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. 

Kommunstyrelsen är också beredande organ för de ärenden, med ett fåtal undantag, som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Mandatperioden är från november 2022 till november 2026. Ordförande, och kommunalråd, är Johan Skog (M).

Kommunstyrelsen har fyra utskott; arbetsutskottet, näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, plan- och miljöutskottet och teknik- och fastighetsutskottet.

Aktuell mandatfördelning: 

  • Ledamöter: 3 M, 2 C, 1 L, 1 KD, 2 S, 1 V och 1 SD.
  • Ersättare: 3 M, 2 C, 1 L, 1 KD, 2 S, 1 MP och 1 SD.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026

  • Johan Skog (M), ordförande
  • Ylva Mozis (L), 1:e vice ordförande
  • Jerri Bergström (S), 2:e vice ordförande
  • Torbjörn Einarsson (C)
  • Michel Louis (KD)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats