Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. 

Kommunstyrelsen är också beredande organ för de ärenden, med ett fåtal undantag, som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Mandatperioden är från november 2018 till november 2022. Ordförande, och kommunalråd, är Parisa Liljestrand (M).

Kommunstyrelsen har fyra utskott; arbetsutskottet, näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, plan- och miljöutskottet och teknik- och fastighetsutskottet.

Aktuell mandatfördelning: 

  • Ledamöter: 3 M, 2 C, 1 L, 1 KD, 2 S, 1 MP och 1 SD.
  • Ersättare: 3 M, 2 C, 1 L, 1 KD, 2 S, 1 V och 1 SD.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

  • Parisa Liljestrand (M), ordförande
  • Ylva Mozis (L), 1:e vice ordförande
  • Jaana Tilles (S), 2:e vice ordförande
  • Björn Furugren Beselin (C)
  • Per Forssberg (KD)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats