Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget

Ekonomi och budget

Våra medborgarna har insyn i och möjligheter att göra sig hörda under budgetarbetet genom dem politiska partierna. Vår budget finns tillgänglig nedan.

Vad får invånarna för "skattekronan"?

Cirkeldiagrammet nedan sammanfattar bokslutet för 2019 med fördelning i miljoner kronor.
 

  • Politisk verksamhet 20,5
  • Infrastruktur 94,1
  • Fritid och kultur 69,7
  • Pedagogisk verksamhet 981,4
  • Vård och omsorg 590,4
  • Särskilt riktade insatser 21,9
  • Affärsverksamhet 44,1
  • Kommungemensamma kostnader 259,5
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats