Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget

Ekonomi och budget

Vallentuna är en växande kommun med stor inflyttning. I takt med att invånarantalet stiger ökar behovet av bland annat förskoleplatser, fritidsutbud och service. Det avspeglar sig i de satsningar som kommunen gör på olika verksamheter. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats