Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Befolkning, arbete, byggande

Befolkning, arbete, byggande

I Vallentuna bor det sammanlagt 34 119 personer (slutet av 2020), medelåldern är 39,3 år. Kommunens totala landyta, som till största del består av skog och åkermark, är 35 836 hektar och vattenytan är 1061 hektar. Det bor 93 invånare per kvadratkilometer. Det finns ca 12500 bostäder enligt Statistiska centralbyråns uppgifter från 2015 varav ca 65 % småhus.

Befolkningsprognos

Befolkningstillväxten för de kommande 5 åren förväntas bli runt 500 personer i snitt per år, för att därefter öka till ca 790 i snitt per år från 2022 och framåt. Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag i planeringen av bostadsbyggande, kommunens lokaler och service.

Bostadsbyggnadsprognos

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt för den kommande tioårsperioden om cirka 400-500 bostäder per år. 
Bostadsbyggandet har under 2000-talet varierat mellan ca 100 och 500 nya bostäder per år.

Lokalresursplan

De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det viktigt att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. 

Infrastruktursatsningar

När kommunen växer kommer infrastrukturen också behöva utvecklas. Tillsammans med våra grannkommuner samarbetar vi till exempelvis om att  utveckla Roslagsbanan genom Roslagsbanan till City och en förlängning mot Arlanda. Läs mer om våra samarbeten längre ned på sidan i Arlandaregionen och Stockholm Nordost.

Här finns mer information om hur kommunen arbetar med trafikfrågor:

Trafik och resor

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats