Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Befolkning, arbete, byggande

Befolkning, arbete, byggande

I Vallentuna bor det sammanlagt 34 119 personer (slutet av 2020), medelåldern är 39,3 år. Kommunens totala landyta, som till största del består av skog och åkermark, är 35 836 hektar och vattenytan är 1061 hektar. Det bor 93 invånare per kvadratkilometer. Det finns ca 12500 bostäder enligt Statistiska centralbyråns uppgifter från 2015 varav ca 65 % småhus.

Befolkningsprognos

Befolkningstillväxten för de kommande 5 åren förväntas bli runt 500 personer i snitt per år, för att därefter öka till ca 790 i snitt per år från 2022 och framåt. Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag i planeringen av bostadsbyggande, kommunens lokaler och service.

Bostadsbyggnadsprognos

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt för den kommande tioårsperioden om cirka 530 bostäder per år för att kunna säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år som är den regionala och kommunala inriktningen.

Bostadsbyggandet har under 2000-talet varierat mellan ca 100 och 260 nya bostäder per år. Planerade planstarter under 2018 omfattar ca 1000 bostäder och under 2019-2020 omfattar planerna ca 2100 bostäder.

Lokalresursplan

De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det viktigt att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. 

Infrastruktursatsningar

År 2016 var det 4714 personer som både bor och arbetar i kommunen. De flesta pendlar till sina arbeten utanför kommunen.

  • 12 308 personer pendlade till sina arbeten utanför kommunen
  • 4272 personer pendlade in till kommunen

Arlandaregionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik. I Sverigeförhandlingen gjordes en överenskommelse för en förlängning av Roslagsbanan till Odenplan och T-centralen. I Arlandaregionernas samarbete pågår förhandlingar som omfattar en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Dessa infrastruktursatsningar skapar möjligheter att utnyttja det strategiska läget som Vallentuna har, mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats