SeniorNet

Vallentuna har fått en egen SeniorNet-förening! Det har under många år önskats en SeniorNet-förening i Vallentuna. Nu har flera eldsjälar bildat en förening och tillsammans med Vallentuna kommun lyckats locka flera engagerade invånare som vill hjälpa seniorer att bli mer digitala och våga använda digitala verktyg.

SeniorNet på Träffpunkten

Från och med 7 mars 2022 finns SeniorNet Vallentuna varje måndag på Träffpunkten Allévägen 10, i centrala Vallentuna, kl. 13-15. Då kan du som senior få hjälp med din dator, surfplatta eller smarttelefon.

SeniorNet Sweden är en ideell förening som hjälper seniorer att ta del av de möjligheter digitaliseringen ger i dagens samhälle.

SeniorNet finns över hela Sverige med drygt 40 lokala föreningar och har mer än 7 000 medlemmar. Föreningen i Vallentuna kommer erbjuda support, praktiskt stöd, utbildning och inte minst en intressesocial gemenskap.

Nedan kan du läsa mer på SeniorNet Vallentuna på deras webbplats. Klicka på rubriken "SeniorNet Vallentuna".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats