Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Arlandaregionen behöver ett hållbart och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bostäder ska kunna utvecklas. Genom ett tätt samarbete i regionen kring satsningarna på infrastrukturen visar filmen vilka möjligheter som skapas. Sammanlagt kan det bland annat generera 181 000 bostäder och 135 000 arbetstillfällen. Tillgängligheten till och från Arlanda är också en fråga för hela Sverige. 

Kommunerna i Arlandaregionen och Stockholm Nordost, samt Uppsala kommun och Swedavia har i samarbete tagit fram denna film om gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar inom infrastruktur.

Målet är att tillsammans enas om en ny långsiktig plan för regional infrastruktur. Nu krävs en prioritering på regional och nationell nivå för att detta ska bli verklighet. Här kan du se filmen om de satsningar som diskuteras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats