Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Beslut om nya ordningsregler

Beslut om nya ordningsregler

Den 21 februari beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter. Bland annat får inte cykling och ridning ske på motionsspår som inte är ämnad för ändamålet.

Vallentuna kommun har uppdaterat sina lokala ordningsföreskrifter, som är ett tillägg till ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna består av regler som gäller innanför kommunens gränser. I den uppdaterade ordningsföreskriften gäller bland annat

  • Alkoholhaltiga drycker som överstiger 2,25 procent får inte drickas på förskole- och skolområden, lekplatser eller kommunala badplatser. Undantag är Vallentuna gymnasiet den dag gymnasiet har studentavslutning - så kallat utsläpp.
  • Cykling och ridning får inte ske på anlagda motionsspår förutom de som är ämnade för ändamålet.
  • Högtalare får inte användas för information, reklam eller propaganda på offentliga platser utan polistillstånd. Undantag är utförare av kollektivtrafik.

I föreskrifterna definieras också vad som anses vara en offentlig plats. Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen. Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

För att ta del av Vallentunas ordningsföreskrifter, klicka på rubriken "Lokala ordningsföreskrifter" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats