Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Demokratin fyller 100 år

Demokratin fyller 100 år

Riksdagens demokratijubileum firas mellan åren 2018 och 2022, hundra år efter att den första överenskommelsen om allmän och lika rösträtt slöts i kammaren till hundra år efter att de första kvinnorna tog plats i riksdagen. 

Just i år finns det skäl att särskilt uppmärksamma demokratins genombrott på kommunal och regional nivå. År 1919 var första året som män och kvinnor kunde rösta i kommun- och landstingsval. Riksdagen hade året före beslutat att ta bort de ekonomiska kraven och den 40-gradiga inkomstskalan som gjorde att de med bättre inkomst hade fler röster. Från och med de val till kommun och landsting som hölls 1919 hade alltså kvinnor och män en röst vardera. 

I Vallentuna kommun vill vi uppmärksamma firandet med olika aktiviteter som görs i demokratins tecken. De finns samlade på upplevvallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats