Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Efterlysning: skyddsutrustning

Efterlysning: skyddsutrustning

Som ni alla säkerligen tagit del av i medias rapportering finns risk för brist på skyddsutrustning inom vård och omsorg. I Vallentuna kommun råder i dagsläget ingen akut brist, men vi vill förbereda oss ifall så skulle bli.

Av den anledningen efterlyser vi skyddsutrustning eller material som kan användas för att tillverka skyddsutrustning:

  • Munskydd
  • Handsprit
  • Engångshandskar
  • Overhead-film

Har du material du vill skänka? Vänligen kontakta Kontaktcenter på 08-587 850 00 eller kommun@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats