Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Erik Lanner Sandberg är ny ekonomichef på Vallentuna kommun

Erik Lanner Sandberg är ny ekonomichef på Vallentuna kommun

Erik Lanner Sandberg kommer senast från Österåkers kommun där han arbetade som chefsekonom, och har tidigare arbetat i finansbranschen. Nu axlar han rollen som ekonomichef för Vallentuna kommun, som både är ett viktigt och utvecklande uppdrag.

- Vallentuna är en spännande kommun som jag har följt under en längre tid, det kommer naturligt att jämföra sig med andra kommuner. Framförallt har Vallentuna kommit långt i sitt kvalitetsarbete, det visar sig inte minst i arbetet med Sveriges kvalitetskommun. Jag har trivts väldigt bra i Österåkers kommun men när den här tjänsten utlystes ville jag vara med och bidra i det fortsatta arbetet framåt, säger Erik Lanner Sandberg, ny ekonomichef för Vallentuna kommun.

Hur ser han då på ansvaret att ta hand om kommunens ekonomi?

- Ett ärofyllt uppdrag. Varje skattekrona är någon annans pengar. De ska behandlas med mer respekt än med ens egna. För mig är utgångspunkten att ha fokus på rätt saker, transparens samt sunt förnuft. Brister något av dessa, ja då brukar det inte gå så bra. Kort sagt, vad är viktigt och vad ger mervärde? Det är viktigt att vi uppnår kvalitet och effektivitet, hela tiden för invånarnas bästa.

Ekonomichefen ansvarar för ekonomiavdelningen och har en central roll i kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete.

- För att bli framgångsrik i rollen som ekonomichef behövs ett tydligt fokus och hög målmedvetenhet, egenskaper som Erik har. Det handlar om struktur och att agera innan något blir ett problem i dialog med kollegor och kommunens alla verksamheter. I Vallentuna har vi kommit långt men vi vill bli ännu bättre. Jag välkomnar därför Erik som en ny kraft i det fortsatta arbetet, säger Annika Hellberg, kommundirektör, och tidigare ekonomichef i Vallentuna kommun.

Att Annika Hellberg tidigare varit ekonomichef i Vallentuna ser Erik som en möjlighet.

- Ledarskap handlar i stora drag om att lyssna in. Annika är känd i kommunsverige, bl.a. för sitt engagemang i kommunalekonomernas förening KEF och blir ett bra bollplank.

Välkommen Erik Lanner Sandberg!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats