Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Möjlighet att förbjuda vistelse på vissa platser

Möjlighet att förbjuda vistelse på vissa platser

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på vissa platser ifall risk för trängsel och smittspridning uppstår.

Dessa platser kan vara:

  • en park
  • en badplats
  • någon annan liknande särskilt angiven plats

Dessa föreskrifter kan användas vid behov för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).

Kommunstyrelsen i Vallentuna har delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut om dessa förbud, som högst får sträcka sig en månad i taget.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats