Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Fortsatt ansvar och omtanke om varandra

Fortsatt ansvar och omtanke om varandra

Året 2020 kommer att gå till historien som året då vi fick en helt ny verklighet. Begrepp som corona, covid-19, pandemi, hemester och social distansering har genomsyrat vår vardag. Även om de flesta har varit medvetna om risken för en pandemi, är det få av oss som kunde föreställa sig hur omvälvande konsekvenserna skulle bli. Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att vi fortsätter att hålla avstånd samt ta ansvar och visa omtanke om varandra.

I denna dystra verklighet finns det trots allt ljus. Medvetenheten om hur vi alla hänger ihop och hur viktigt det är med ansvarstagande är större än någonsin. Samarbeten har stärkts såväl internationellt som regionalt och lokalt. Regeringar, myndigheter, kommuner och enskilda individer har lyft sig för att vara en del av lösningen. Trots det oerhört svåra läget har alla medarbetare inom vård och omsorg dagligen gjort hjälteinsatser.

Detta gäller inte minst i Vallentuna. Oavsett om man ser till smittspridning, sjuka eller avlidna har vår kommun kommit lindrigare undan än de flesta andra. Det beror såklart på flera saker, men främst på att vi alla som enskilda individer har agerat ansvarsfullt och i mycket stor utsträckning följt rekommendationerna. Vi ska tacka varandra för våra gemensamma uppoffringar, all omtanke och den uthållighet vi har visat.

Vallentuna kommun har sedan krisen började varit en aktiv part regionalt och vi har i huvudsak följt rekommendationerna. Vår utgångspunkt har varit att på alla sätt värna om invånarnas hälsa och välmående. Därför valde vi i början av krisen att gå något längre med begränsningar än rekommendationerna, trots den kritik det medförde. Med facit i hand kan vi konstatera att det sannolikt är en orsak till att vi under hela perioden har varit mindre drabbade än andra kommuner.

Många av oss återgår nu till vardagen efter en sommar där vi förhoppningsvis har fått hämta andan och fylla på med energi. Vi kände nog alla inför semestern en enorm trötthet på allt pandemin hade fört med sig. Människan är i grunden en social varelse och det är i mötet med andra vi växer. Att leva med social distansering känns därför onaturligt och det är lätt att man kan känna en viss hopplöshet. Det är därför viktigare än någonsin att vi finns för varandra även om det sker via telefon, dator eller på ett par meters avstånd.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att vi fortsätter att hålla avstånd. Alla som kan ska arbeta hemifrån fram till årsskiftet. Det är inte vad någon av oss hade hoppats på, men det är viktigt att vi tillsammans håller i och håller ut. Situationen blir bättre och bättre som konsekvens av vårt ansvarsfulla agerande och sjukvården får bättre förutsättningar utan orimliga påfrestningar. Vi vallentunabor har tydligt visat att det spelar roll vad var och en av oss gör – med omtanke om varandra – så det fortsätter vi med!

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna

Victor Kilén
Kommundirektör

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats