Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Historier från kommunarkivet: Fadderortsrörelsen och Askola-kommittén i Vallentuna

Historier från kommunarkivet

Dokument och papper som ligger på ett bord

Fadderortsrörelsen och Askola-kommittén i Vallentuna

Under slutet av det finska vinterkriget (1939-40) utvecklades den så kallade fadderortsrörelsen, ett nationellt biståndssystem där svenska orter skänkte pengar och andra gåvor till sin finska fadderort. Biståndsinsatserna gick bland annat till sjukvård, byggnadsmateriel och stöd till barnfamiljer och krigsinvalider.

Vallentuna och andra socknar i Häradet (Fresta, Hammarby, Össeby-Garn, Vada och Angarn) fick år 1944 Askola i Finland som fadderort. På bilden syns bland annat en insamlingslista och ett foto från orten som skickades till Vallentunas Askola-kommitté. I kommunarkivet finns bevarad korrespondens, insamlingslistor och annat som berättar om kommitténs verksamhet, till exempel ett tackbrev för den påskgåva i form av pengar och insamlade kläder som skickades till Askola påsken 1945.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats