Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Historier från kommunarkivet: Roslagsbanan genom tiderna

Historier från kommunarkivet: Roslagsbanan genom tiderna

Nu öppnar snart Roslagsbanan igen efter avstängningen och vi tänkte därför passa på att lyfta fram några intressanta händelser ur dess historia sedan invigningen år 1885. Visste ni till exempel att planerna på en förgrening till Arlanda inte är något nytt?

Redan i Vallentuna kommuns generalplan (dåtidens översiktsplan) från 1976 framhålls att en sådan länk skulle gynna både Roslagsbanans utveckling och nordostregionen i stort.

Roslagsbanan har dock i perioder hotats av nedläggning, inte minst i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet då Stockholms läns landsting hade långtgående planer på att ersätta den med tunnelbana till Täby och bussförbindelser till Vallentuna.

I samband med den nationella folkomröstningeni kärnkraftsfrågan 23 mars 1980 hölls därför i Vallentuna och Täby kommuner även rådgivande folkomröstningar om Roslagsbanans framtid. Alternativen var: A) en upprustning av Roslagsbana, B) utbyggnad av tunnelbanan till Täby med kompletterande bussförbindelser.

I Vallentuna vann alternativ A med 92 procent av rösterna; trots detta beslutade landstinget om nedläggning vilket också genomfördes på sträckan Kårsta-Rimbo innan man till sist ändrade sig och lät Roslagsbanan finnas kvar (och tur var väl det!).

Här nedan kan du se planscherna inför folkomröstningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats