Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Integrationssatsning för ukrainska flyktingar i Vallentuna kommun

Integrationssatsning för ukrainska flyktingar i Vallentuna kommun

Med anledning av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina och med hänsyn till regeringens beslut om förändring i förordning om vuxenutbildning tog utbildningsnämnden den 5 oktober beslut om en utökad integrationssatsning för sina ukrainska flyktingar. Beslutet innebär att flyktingar från Ukraina, som är bosatta i Vallentuna kommun, och som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska få möjlighet att delta i grundläggande vuxenutbildning i svenska och därefter möjlighet till studier i yrkesprogram som Arbetsförmedlingen definierar som bristyrken. Rättigheten till vidare studier ska gälla under 2023 och 2024.

Ordförande för utbildningsnämnden Jessica Johnson (L) uttalar sig följande om beslutet:

"Vi står i solidaritet med Ukraina och detta är ett sätt för oss att ge stöd till ukrainska flyktingar som lever i Vallentuna kommun. Det tillfälliga skyddet för ukrainare är inne på sitt andra år och då behöver vi möjliggöra en drägligare tillvaro genom att erbjuda språk- och yrkesutbildning för de som inte redan har jobb. Beslutet skapar rätt förutsättningar för en stark integrationsprocess med hänvisning till forskning som säger att språk i kombination med utbildning är framgångsrika verktyg för vägen till arbete, självförsörjning och trygghet. Det bidrar till en hållbar utveckling för alla i Vallentuna".

Finansieringen av grundläggande vuxenutbildning i svenska och yrkesprogram kommer att fortsätta enligt den befintliga modellen, där kommunala medel och statsbidrag används.

Ta del av protokoll och sammanträdeshandlingar som ligger till grund för aktuellt beslut här:

Protokoll och handlingar från utbildningsnämndens sammanträde 5 oktober

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats