Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Måltidsorganisationen uppmärksammas

Måltidsorganisationen uppmärksammas

Vallentuna håller sig i framkant i arbetet med att ta fram hållbara livsmedelssystem. Vi blev i våras inbjudna till att medverka på ett webinar om Hållbara Livsmedelsystem i Stockholms län. Vad gör Vallentunas livsmedelssystem framgångsrikt?

- Vi har en tillgänglig organisation med nära samarbeten med näringslivet och lokala lantbrukare som innebär att vi kan påverka där det behövs, säger Charlotte Müntzig, Kostchef på Vallentuna kommun.

- Några andra framgångsfaktorer är att vi har upphandling med flera leverantörer för att säkerställa att få varor levererat. Vi har även en central bemanningsprocess som innebär att vi stöttar upp internt med ordinarie personal vid behov och vi har övat för kris, vilket innebär att när Corona drabbade oss var vi redan förberedda på hur vi skulle arbeta i en krissituation.

Se hela webinaret nedan. Charlotte Müntzig, Kostchef Vallentuna kommun talar vid tiden 50,42 min in i klippet.

Vinjett film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats