Dags att tycka till om din kommun

Nu är det tid för Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner.

Under den här veckan (vecka 35) får 1 200 hushåll i Vallentuna enkäten i brevlådan. Synpunkterna som kommer in blir sedan värdefull information och en vägledning för hur kommunen kan förbättra sin service gentemot sina invånare.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Senast under januari 2020 kommer svaren att presenteras.

Totalt är det 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige som kommer att få enkäten skickad till sig. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18 och 84 år.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats