Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Militärövning Aurora 23

Militärövning Aurora 23

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs övningen Aurora 23. Övningen kommer genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningen sker över hela Sverige men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas.

En övning som kommer att synas och höras

Med ett deltagarantal på över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder är övningen en av de största i Sverige på många år. Övningens syfte är att öka Försvarsmaktens militära förmåga.

Påverkan på trafiken

Aurora 23 innebär också en påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden. Det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Du kan läsa mer om övningen på Försvarsmaktens webbplats. Där hittar du också en karta över vilka områden som berörs samt vilka datum som är bra att ha extra uppmärksamhet på.

Det finns också ett telefonnummer för generella frågor från allmänheten. Numret kommer vara aktivt från och med 17/4 och under tiden som övningen pågår: 08 788 77 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats