Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Nya kommungemensamma mål i kommunplanen

Nya kommungemensamma mål i kommunplanen

Den 12 juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om Kommunplan för åren 2024-2026. Kommunplanens syfte är att sätta upp mål för verksamheterna och hur kommuninvånarnas skattepengar ska fördelas under de kommande åren. I den nya kommunplanen har tre nya kommungemensamma mål tagits fram och därmed avslutas de tidigare sex kommungemensamma målen.

De tre nya målen är Hög kvalitet, Hållbar tillväxt och Tryggt samhälle. De har formulerats utifrån visionen "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer" och den politiska majoriteten.

– Vårt fokus är att skapa goda förutsättningar för våra kommuninvånare, företag och föreningar att utvecklas och växa. Vi har tagit beslut om tre nya mål som beskriver vad som är viktigast att uppnå. Vi ska ha verksamheter av hög kvalitet, en hållbar tillväxt och ett tryggt samhälle, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande.

– Vallentuna kommun har under flera år arbetat med att utveckla verksamheten och lyfts fram som ett gott nationellt exempel i SKRs utvärdering Kommunkompassen. Vi tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen och kommer utgå från tre nya tydliga mål som visar vad vi ska prioritera för att skapa den bästa verksamheten för våra invånare, företag och föreningar, säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Här följer en kort presentation av målen. Den fullständiga beskrivningen går att ta del av i Kommunplan 2024-2026 som du hittar längre ner på sidan.

Hög kvalitet - Vallentuna ska vara den kommun som ger högst kvalitet där vi utgår från den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna.

Hållbar tillväxt - Vallentuna kommun ska, som en del av regionen, ha en god tillväxt på ett hållbart sätt.

Tryggt samhälle - Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats