Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Överenskommelse om civilt försvar

Överenskommelse om civilt försvar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av det som kallas totalförsvar, som utöver den civila delen också består av en militär del. Kommunernas uppgifter i totalförsvaret är:

  • Värna civilbefolkningen
  • Upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola om omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommuner och regioners uppgifter i överenskommelsen är bland annat att aktivt jobba med säkerhetsskydd och säkerhetsklassificerad information, att etablera en krigsorganisation med tydliga roller och ansvarsområden samt öka kompetensen inom den egna organisationen för att ytterligare öka sin förmåga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats