Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Två steg mot förbättrad service

Två steg mot förbättrad service

Välkommen till frukostmingel

Den 1 september kl. 10 i Kulturhusets entré för att fira två goda nyheter!

Kontaktcenter – din väg in

Den 1 september invigs Vallentuna kommuns Kontaktcenter som ska vara en enkel väg in till kommunen. Målet är att öka tillgängligheten, öppenhet och förbättra servicen så att invånare enkelt och smidigt kan nå kommunens verksamheter och få hjälp med sina ärenden.

På plats kommer det att finnas kommunvägledare som ger hjälp och stöd eller ser till att du får prata med rätt person i kommunen. Syftet är att ge den bästa servicen i alla ärenden du har med Vallentuna kommun.

Nya vallentuna.se

I samband med att Kontaktcenter öppnar lanseras nya vallentuna.se. Tillgänglighet, förbättrad service och fokus på målgruppernas behov har varit ledord i utvecklingen. Det skapas bland annat förutsättningar för att införa nya digitala tjänster, vilket kommer att vara i fokus.

- Vallentuna kommun finns till för invånare och de som är verksamma här. Vi har sett att kommunen behöver bli mer tillgänglig och att man inte ska uppleva vår service som krånglig. Satsningen på Kontaktcenter och utvecklingen av webben är två viktiga steg i den riktningen. Nu fortsätter vi och utvecklar vår organisation och våra tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.

Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande och Victor Kilén, kommundirektör kommer att närvara vid invigningen.

Välkommen! Vad kan vi hjälpa dig med?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats