Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Utveckling och framtidstro stärker Vallentuna i ny undersökning

Utveckling och framtidstro stärker Vallentuna i ny undersökning

Vallentuna kommun klättrar på listan om var det är bäst att leva i Sverige. Av landets 290 kommuner hamnar Vallentuna på plats nr 26 i årets undersökning, sju placeringar högre upp än 2019.

De senaste 15 åren har nyhetsmagasinet Fokus gjort undersökningar om var i landet det är bäst att leva. Nytt för i år är att undersökningen har fler parametrar än tidigare för att titta närmare på hur kommuninvånarna mår. Fokus har också förstärkt jämförelsen av tryggheten i kommunerna och tittat på hur resultaten och investeringar i utbildningen ser ut, från förskola till gymnasieskola. I samband med att underlaget för undersökningen har blivit större visar det också att Vallentuna har mer att erbjuda.

– Det känns jätteroligt att se hur vårt arbete med att förbättra vardagen för kommuninvånarna ger resultat. Att vi får en bättre placering i år tror jag beror på att vi satsar på en tryggare miljö, en bättre skolgång och en ökad service mot våra företagare. Vi har en vision om att ha mod att gå före och skapa möjligheter för människor och idéer att växa. Med det som utgångspunkt tror jag att Vallentuna kan bli en ännu mer trivsam plats för våra invånare, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Andra områden som Vallentuna jobbar med är de förebyggande insatserna riktat till barn och unga men också till vuxna inom psykiska ohälsa. Förutsättningarna för en god uppväxt ser olika ut, men kommunen vill vara med och bidra till en ökad social hållbarhet. Samtidigt pågår arbetet med ett bostadsbyggande nära Roslagsbanan samt inriktningen för att få Roslagsbanan till Arlanda. Kommunen jobbar även med att göra lokala naturupplevelser mer tillgängliga och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

– För många Vallentunabor är natur, hälsa och trygghet viktiga delar för att de ska känna att de mår bra, och det ska vi fortsätta att förstärka medan kommunen utvecklas. Vi ligger samtidigt i mitten av Uppsala-Stockholm-regionen och har potential för att skapa nya mötesplatser där studenter och entreprenörer uppmuntras till innovation och nytänkande. Vi jobbar därför för fler digitala tjänster för en ökad tillgänglighet. Vallentuna ska vara en plats där människor får växa utifrån sina egna förutsättningar. Det är en parameter som vi värdesätter högt, säger Victor Kilén, kommundirektör.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats