Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Vallentuna deltog i övning Havsörn

Vallentuna deltog i övning Havsörn

Mellan den 23-24 oktober deltog Vallentuna i övning Havsörn tillsammans med 77 övriga aktörer från olika centrala myndigheter, kommuner och organisationer i sex län. Sammanlagt var det över 1600 personer som deltog i Stockholms län. Övning Havsörn var en kärnkraftsövning som också innehöll moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar, informationspåverkan och inslag av allvarliga händelser.

Övningen gav deltagarna tillfälle att öva analys, agerande och kommunikation vid återkommande störningar i ett osäkert läge, men också koordinerade åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats