Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Vallentuna kommun hjälper serbiska kommuner för ökad demokrati och jämlikhet

Vallentuna kommun hjälper serbiska kommuner för ökad demokrati och jämlikhet

I dag, 10 maj, fick samhällsbyggnadsförvaltningen besök av elva kommunrepresentanter från Serbien. Syftet var att visa goda exempel på hur digitalisering kan bidra till att främja demokratisk utveckling och ökad transparens i offentlig förvaltning.

I Sverige är vi sedan länge vana vid att kunna logga in till olika myndigheter och med några knapptryck snabbt kunna få ta del av offentliga data. Så är inte fallet på västra Balkan. Därför arbetar Lantmäteriet med ett bilateralt projekt med Bosnien, Serbien och Nordmakedonien som ska stödja bland annat demokratisk utveckling, ökad jämlikhet, motverka korruption och bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Nu har de bjudit in tjänstemän till Vallentuna kommun för att få ta del av goda exempel.

– Det här är ett unikt samarbete mellan Vallentuna kommun, Lantmäteriet och kanske framtida EU-länder. Länderna på västra Balkan ligger inte så långt bort från oss, och kanske framför allt i dagens läge är det viktigt att hjälpa dem i deras arbete för demokrati och öppenhet, säger Senad Glamocak, bygglovschef på Vallentuna kommun.

Den statliga myndigheten Lantmäteriet har lång erfarenhet av att samla in och tillgängliggöra offentliga data från kommuner och myndigheter i Sverige.

– Lantmäteriet är en av de myndigheter som deltar i den här typen av projekt där Sverige arbetar för att främja tillväxt och demokratisk utveckling i andra länder. Att jobba aktivt med digitalisering är ett verktyg för att kunna uppnå de här övergripande målen och där ligger Vallentuna långt fram, säger Mathias Rantanen, Project Manager på Lantmäteriet.

Samarbete är nyckeln

Vallentuna är inte en jättestor kommun med stora resurser, men har trots det nått långt i arbetet med digitalisering och öppenhet. Mycket till stor del på grund av samarbete med andra kommuner och myndigheter.

– Många av kommunerna som besöker oss är små. Vi vill visa på vikten av alliera oss med andra och samarbeta kring idéer. Lantmäteriet propagerar också för öppenhet, vilket medför att den byråkratiska processen i längden blir mindre och mindre kostsam, säger Senad Glamocak.

– Jag är själv är uppvuxen och har gått i skolan på västra Balkan. Att få möjlighet att få bidra och vara en liten kugge i hjulet för demokrati och jämlikhet känns väldigt fint.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats