Vallentunas vision

Tillsammans med Vallentunas lokala näringsliv, föreningar och invånare har den nya visionen arbetats fram. Utgångspunkten har varit Vallentunas antagna riktning. 

"Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer"

Visionen beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter att vara och stå för. En kommun med mod att skapa de bästa förutsättningarna för människor och idéer att växa. Med den gemensamma visionen vill vi skapa engagemang och stolthet.

Genom att utmana det invanda och nyfiket möta framtiden skapar vi de bästa förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och moderna lösningar. Det är ett förhållningssätt som ska känneteckna den kommunala ledningen och verksamheten, men också näringslivet, akademin och föreningslivet. I visionen hittar vi styrkan och modet att förändra, utvecklas och överträffa oss själva.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats