Vallentunas vision

Tillsammans med Vallentunas lokala näringsliv, föreningar och invånare har den nya visionen arbetats fram. Utgångspunkten har varit Vallentunas antagna riktning. 

"Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer"

Visionen beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter att vara och stå för. En kommun med mod att skapa de bästa förutsättningarna för människor och idéer att växa. Med den gemensamma visionen vill vi skapa engagemang och stolthet.

Genom att utmana det invanda och nyfiket möta framtiden skapar vi de bästa förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och moderna lösningar. Det är ett förhållningssätt som ska känneteckna den kommunala ledningen och verksamheten, men också näringslivet, akademin och föreningslivet. I visionen hittar vi styrkan och modet att förändra, utvecklas och överträffa oss själva.

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras:

Vattenkanna Varaktighet

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna.

Styrdokument:

Färgpalett och en pensel Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan födas och växa.

Styrdokument:

Pussel Samverkan

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt.

Styrdokument:

Glödlampa Innovation

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer.

Styrdokument:

Hjärta Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla.

Styrdokument:

Fyra pilar Nav

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stockholm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

Styrdokument:

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats