Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / 120 pedagoger får friluftsutbildning i Vallentuna kommun

120 pedagoger får friluftsutbildning i Vallentuna kommun

På tisdag och onsdag utbildas samtliga Vallentunas fritidspedagoger av Friluftsfrämjandet i friluftsliv. Projektet är en del i fritidshemmens miljöuppdrag och samtidigt en satsning på fysisk aktivitet i skolan. Genom utbildning i natur- och utomhuspedagogik ska fritidshemmens pedagoger bli bättre på att använda närnaturens möjligheter, uppmuntra till friluftsliv och ge kunskap om naturen. Satsningen har redan gett resultat och påverkar 2000 barn årligen.

–Vi märker att barn idag inte spenderar lika mycket tid i naturen som tidigare generationer. Intresset för skogen är litet och de vill hellre sitta med mobilen. När vi tog med våra åk 3-5 ut häromdagen var deras spontana reaktion "Nej, vi vill inte". Men när vi kom ut startade vi en mysig brasa, byggde trefot och tränade på att göra knopar och avslutade dagen med att bygga varsin koja. Barnens fantasi flödade och vi hade svårt att få hem dem från skogen vid dagens slut! Det var fantastiskt att se, säger Jordan Bartlett, fritidspedagog i Vallentuna.

Den 20-21 oktober går samtliga 120 pedagoger i fritidshemsverksamheten i Vallentuna kommun sista steget i den specialgjorda friluftsutbildningen med Friluftsfrämjandet. I utbildningen ingår utomhuspedagogik, ledarskap, barnkonventionen, utrustning och säkerhet, allemansrätt, naturlära, naturupplevelser och friluftsteknik. Syftet är att ge pedagoger verktyg till ökat friluftsliv med de barngrupper de jobbar med.

"Ett rikt friluftsliv i skolan" är ett av riksdagens nationella friluftsmål som i uppföljningen 2019 visade negativ utveckling. Naturvårdsverket skriver:

"Undersökningar visar att friluftsliv och utevistelse i skolan inte har en stark ställning i realiteten. Skolinspektionens granskning av ämnet Idrott och hälsa visar att i drygt hälften av de granskade skolorna får eleverna möta kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse som motsvarar läroplanen vilket bekräftar resultat från 2010. Lärare i idrott och hälsa uttrycker att undervisningen inte lyckas täcka hela kunskapsområdet i friluftsliv och utevistelse."

Lina Lagström är projektledare på Friluftsfrämjandet.

–Eftersom vi vet naturens positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön blir det otroligt viktigt att utomhuspedagogik och friluftsliv faktiskt når alla barn. Där har skolvärlden en viktig roll, eftersom de når barn oberoende socioekonomisk bakgrund. Att Vallentuna kommun nu satsar på att ge sina pedagoger den här kunskapen kommer i sin tur påverka 2000 barn årligen. Det är rätt mäktigt! Vår förhoppning är att det leder till att barnen får en relation till naturen i deras närhet och att fler kommuner landet över vill haka på och ge sina barn samma chans, säger Lina Lagström, projektledare på Friluftsfrämjandet.

Personer som ligger ner på marken i skogen

Från första utomhusutbildningstillfället. 

 

Markus Amanto är Vallentuna-bo och kursledare i Friluftsfrämjandet och en av dem som utbildar pedagogerna.

–Att bidra med friluftskunskap till den kommun där jag bott och trivts de senaste 16 åren känns jättebra. Jag vet ju vilka fantastiska möjligheter till friluftsliv som finns här. Det gör mig glad att kommunen nu på olika sätt satsar på det. Jag ser framför mig att det bidrar till att fler barn får chansen att uppleva naturen oftare, att de tidigt lär sig att både uppskatta naturen, värna om den och lär sig använda den som en källa till välbefinnande på olika sätt, säger Markus Amanto, kursledare i Friluftsfrämjandet.

Jordan Bartlett berättar vidare att utbildningen genomgående uppskattats av hans kollegor och att verktygen redan öppnat upp nya arbetssätt.

–Utbildningen har visat oss att det finns en harmonisk sida av skogen som vi inom skolvärlden inte riktigt lyckas förmedla tidigare. I våra jättestora grupper har vi oftast haft fri lek i skogen, men har nu planerat att hålla i mer pedagogiska skogsutflykter med mindre grupper där vi kan lära om allemansrätten, olika träsorter, laga mellis på stormkök till exempel, säger Jordan Bartlett.

Marie Ivarsson är samordnare för idrott- och kultursatsningen i Vallentuna kommun.

–Naturen är en fantastisk resurs för att ge förståelse och kunskap om små och stora sammanhang. Från att titta på mossa i förstoringsglas till att prata om vår globala miljö och hållbarhetsfrågor. Inom Vallentunas grundskolor arbetar vi efter en strategi för mer rörelse och kultur genom alla skolår. Utbildningen i friluftsliv är viktig för att ge eleverna fysiska aktiviteter utomhus samtidigt som kunskapen om djur och natur ökar, säger Marie Ivarsson, samordnare Idrott- och kultursatsningen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jordan Bartlett: 0768-06 48 48, jordan.bartlett@vallentuna.se
Marie Ivarsson: 0766-21 62 18, marie.ivarsson@vallentuna.se
Lina Lagström: 0720-70 70 45, lina.lagstrom@friluftsframjandet.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats