Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / 750 000 kr till ökad biblioteksservice i Vallentuna

750 000 kr till ökad biblioteksservice i Vallentuna

I dagarna kom beskedet att Vallentuna kommun får fortsatt stöd för att utveckla utbudet och göra biblioteksservice mer tillgängligt för Vallentunaborna. Under 2018 beviljades biblioteket 750 000 kr inom Statens Kulturråds nationella satsning Stärkta bibliotek. I år beviljades kommunen samma belopp som föregående år.

– Det är verkligen ett glädjande besked! Nu kan vi med full kraft fortsätta det arbete vi påbörjat med att nå ut till fler i hela vår stora kommun, säger Marie Gustavsson, bibliotekschef i Vallentuna kommun.

Ett nytt rörligt bibliotek

Under 2019 startades popup-verksamheten Biblioteket där du är, som en del av satsningen inom Stärkta bibliotek. Syftet är att möta så många Vallentunabor som möjligt genom att finnas tillgängliga på platser runt om i kommunen. Resultatet blev bland annat ett besök på Åbycon: ett rollspels- och brädspelskonvent, en turné med Digitala första hjälpen samt besök på både Runrikets dag - en vikingahelg, och Frösunda vårmarknad. I augusti finns popup-verksamheten även på plats under Naturens och Idrottens dag på Vallentuna Idrottsplats.

– Det har varit ett händelserikt år och vi har träffat många Vallentunabor som vi kanske annars inte hade fått kontakt med. Snart kommer vi även ha tillgång till en Kultur-bil, vilket medför att vi lättare kan besöka både hembygdsgårdar, idrottsevenemang, äldreboenden och förskolor runt om i kommunen. Ta gärna kontakt med oss om ni har något på gång där vi kan delta, fortsätter Marie Gustavsson.

Stor satsning på unga

En viktig del i satsningen är utvecklingen av utbudet för unga. I höst kommer skolorna få erbjudanden om samtalsträffar för ungdomar med temat självkänsla. Det är skådespelaren, komikern och programledaren William Spetz som håller i träffarna. Tanken är att ungdomarna ska få en stund av igenkänning och peptalk för att kunna förbättra sin självkänsla och bli inspirerade. Under hösten presenteras även utställningen Det resande demokratilabbet i Kulturhuset, som sätter fokus på hur man bedömer källors trovärdighet.

Besök av politiker och författare

Ett annat nytt inslag i utbudet är Träffa din politiker som hade premiär i början på 2019. Träffarna är en satsning med fokus på ökad tillgänglighet och dialog mellan politiker och medborgare i Vallentuna.

– Politikerträffarna har varit viktiga för oss och vi tror att detta är ett sätt att skapa relationer mellan invånarna och politikerna på ett mer personligt plan. Vår förhoppning är att träffarna ska leda till bra diskussioner och öka förståelsen för hur de demokratiska processerna går till, säger Marie Gustavsson.

Hösten bjuder även på fler intressanta författarbesök och Vallentuna får bland annat besök av journalisten, författaren och föreläsaren Alexandra Pascalidou.

– I våras fick vi besök av författaren Stina Wollter, vilket var ett uppskattat inslag. Hela Kulturrummet var fullsatt och vi fick mycket positiv återkoppling. Vi fortsätter nu vår satsning på författarbesök och hoppas att Vallentunaborna ska bli lika inspirerade i höst, avslutar Marie Gustavsson, bibliotekschef i Vallentuna kommun.

Stärkta bibliotek är en nationell tillfällig satsning på uppdrag av regeringen. Projektet pågår under tre år för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats