Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Bad avråds vid Gustavs udde

Bad avråds vid Gustavs udde

Förhandsbeskedet av de senaste vattenproverna vid Gustavs udde indikerar på för höga halter av e-kolibakterier. Vi väntar nu på de färdiga analyserna av provet, men avråder tillsvidare från bad. Nya vattenprover kommer att tas i morgon fredag 6 augusti.

Vattenkvaliteten vid Gustavs udde testas varannan vecka under sommarsäsongen, varje månad vid Vallentunas övriga kommunala bad, oftare om vi upptäcker någon avvikelse. Resultaten av proverna och vattentemperaturen hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats