Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Brottby SK vill bli dubbelt så många tjejer i föreningen

Brottby SK vill bli dubbelt så många tjejer i föreningen

Nu är det klart! Fritidsnämnden beviljar bidrag till Brottby SK. Målet med projektet är att bli dubbelt så många aktiva tjejer i föreningen och öka antalet kvinnliga ledare.

Brottby SK är en idrottsklubb i Vallentuna kommun med omkring 300 medlemmar. De bedriver i huvudsak sin verksamhet vid Össeby Idrottsplats inom både fotboll, friidrott och skidor.

Idag finns det strax över 100 aktiva killar i föreningen fördelat över olika träningsgrupper. Men endast en fjärdedel så många tjejer. Det har klubben beslutat sig att ändra på.

Genom dialog med både Stockholms Fotbollförbund och Fritidsförvaltningen i Vallentuna kommun så har klubben genom ansökningar nu fått projektbidrag beviljat och kan starta igång ordentligt.

– För att lyckas med vårt mål med projektet kommer vi behöva göra många olika insatser. Vi kommer bland annat att ha olika rekryteringsaktiviteter både för att nå nya aktiva och potentiella tränare, säger Pirjo Unnerstad i projektets styrgrupp. En viktig målgrupp är de allra yngsta tjejerna, och vi planerar bland annat för att dra igång en "efter-skolan-aktivitet" i både Karbyskolan och Kårstaskolan.

Det långsiktiga målet är att få fram nya ungdomsledare som ska fungera som starka förebilder för de yngre inom klubben, och som höjer kvaliteten på träningarna så att nya spelare tycker att det är roligt med fotboll och fortsätter att spela så länge som möjligt.

Projektet sträcker sig över vårterminen och innehåller bland annat utbildningsinsatser, informationskampanjer, riktad verksamhet och ett läger.

– Fritidsnämnden var helt eniga om att bevilja hela det ansökta beloppet denna gång. Det var väldigt kul att se en ansökan i denna riktning. Projektet ligger helt i linje med nämndens verksamhetsmål om att stärka fritidsutbudet i hela kommunen, säger Lars Carlsson (C), Fritidsnämndens ordförande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats