Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Ingen hälsorisk att bada vid Gustavs udde

Ingen hälsorisk att bada vid Gustavs udde

Resultaten av vattenproverna som senast togs vid badplatsen Gustavs udde visar att vattenkvaliteten är tjänlig med anmärkning. Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men att bada i vattnet inte bedöms utgöra någon hälsorisk.

Vallentuna kommun har tidigare gått ut med en avrådan om att bada vid Gustavs udde, då förhandsbeskedet av proverna visade på för höga halter av e-kolibakterier. Analyserna av proven är nu klara och visar alltså att det inte bedöms vara någon hälsorisk att bada vid Gustavs udde.

Kommunen har under fredagen 6 augusti tagit nya vattenprover för att försäkra om att vattenkvaliteten håller sig på en godkänd nivå.

Resultaten av proverna hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats