Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Karby bibliotek flyttar i höst

Karby bibliotek flyttar i höst

Till hösten kommer Karby bibliotek lämna sina lokaler i ICA Nära Brottbyhallen och frigör därmed utrymme för näringsidkare Viktor Rönn att utveckla sin verksamhet. Ett samtal kring bibliotekets verksamhet och nuvarande lokal har pågått under en längre tid.

- Vallentuna kommun arbetar för att kommunal verksamhet i första hand ska bedrivas i kommunala lokaler och på så sätt även möjliggöra för privata aktörer att etablera sig. I det här fallet har hyresvärden sagt upp hyresavtalet men det går i linje med vad vi arbetar för, säger Petri Peltonen, chef för kultur- och fritidsförvaltningarna.

Det pågår redan en förstudie om en möjlig gemensam lokalisering av fritidsgården Haket och Karby bibliotek i Karbyskolan. Förstudien beräknas vara färdig till våren 2022.

- I väntan på förstudiens resultat planerar vi för en tillfällig bibliotekslösning där viss verksamhet flyttar till fritidsgården Haket. Det är en flytt på ca 500 m från nuvarande lokal, vilket innebär att vi fortfarande har vår verksamhet centralt i Karby. Genom förstudien vill vi även ta fram en gemen¬sam målbild för de verksamheter som är tänkt att ingå i en eventuell samlokalisering och hur det kan ge mervärde för våra invånare, säger Marie Gustavsson, bibliotekschef.

Vad händer då med bibliotekets lokaler?

- Vi planerar för att använda lokalerna till att åstadkomma större butiksyta samt etablera en restaurang där frukost, lunch, middag och mittemellan serveras, säger Viktor Rönn, näringsidkare ICA Nära Brottbyhallen

Biblioteket ska flytta ut och återställa lokalerna till den 15 oktober i år.

Chef för kultur- och fritidsförvaltningarna

Petri Peltonen

Telefon
08-587 85332

E-post
petri.peltonen@vallentuna.se

Bibliotekschef

Marie Gustavsson

Telefon
08-587 853 45

E-post
marie.gustavsson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats