Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Kommunala lokaler och anläggningar i Vallentuna öppnar med begränsningar

Kommunala lokaler och anläggningar i Vallentuna öppnar med begränsningar

Igår kom besked från regeringen, som gör att vi kan öppna vissa av våra verksamheter och lokaler igen.

På måndag den 25 januari öppnar våra inomhusanläggningar för idrott. I ett första läge öppnar anläggningarna för föreningsdrivna aktiviteter för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och träningen ska bedrivas utomhus. De föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten meddelat att gälla från 14 december är fortsatt vägledande för föreningens verksamhet.

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad "begränsningsförordningen" – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndagen den 10 januari.

Alla inomhuslokaler som hyrs ut av fritidsförvaltningen kommer därför att skyltas upp med information om antal tillåtna besökare som kan vara i lokalen samtidigt. Bedömningen har gjorts utifrån den specifika lokalens eller anläggningens förutsättningar och att det fortsatt ska gå att hålla avstånd till andra och undvika trängsel.

Även om antalet personer i den specifika lokalen eller anläggningen uppger ett maxantal så är det verksamhetens ansvar att bedriva aktiviteten på ett smittskyddssäkert sätt. Det är varje förenings ansvar att ta del av sitt specialförbunds riktlinjer kring hur man ska bedriva smittsäkerverksamhet.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Det är inte över
Smittläget i regionen är fortsatt allvarligt. Fortsatt gäller stor försiktighet.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats