Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Konst i naturen upphandlas till Kristineberg

Konst i naturen upphandlas till Kristineberg

Skog

 

Konst i naturen 

2018 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för konst i offentlig miljö vid ny- och ombyggnation. Den säger att kommunen ska ha som målsättning att en halv procent av den totala investeringskostnaden för ny- och ombyggnation ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Nu går kommunen ut med den första utlysningen med stöd av konstpolicyn.

I arbetet med att upphandla konstnärlig gestaltning till friluftsstadsdelen Kristineberg har Vallentuna kommun i samarbete med konstkonsult Birgitta Silfverhielm, Konstnärscentrum Öst, tagit fram ett förslag som beskriver hur konsten kan äga rum i den nya stadsdelen.

Utlysningen finns publicerad på konstpool.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats