Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / My Lindh gör konst i Kristinebergsskogen för den nya Friluftsstadsdelen

My Lindh gör konst i Kristinebergsskogen för den nya Friluftsstadsdelen

Kvinna som står i skogen

My Lindh är konstnären som får i uppdrag att genomföra ett process- och skissarbete för ett konstverk i skogen i den nya Friluftsstadsdelen Kristineberg.


My Lindh är konstnären som får i uppdrag att genomföra ett process- och skissarbete för ett konstverk i skogen i den nya Friluftsstadsdelen Kristineberg.

Konstprojektet har ett tydligt fokus mot hållbarhet, miljö och relationen mellan naturen och människan. Idén att det nya konstverket i Kristineberg ska placeras i skogen kommer från konstkonsult Birgitta Silfverhielm, Konstnärscentrum Öst, som också leder projektet. Som grund finns miljöprogrammet för Friluftsstadsdelen Kristineberg där krav ställs på att så lite åverkan som möjligt ska göras på naturen och det ska finnas en planering för långsiktig hållbarhet. Hela den nya stadsdelen ska vara ett föregångsexempel för hur nya bostadsområden kan utvecklas med ett långsiktigt hållbarhetstänk.

Om My Lindh

I sitt konstnärskap undersöker My Lindh performativitet i förhållande till naturbegrepp, hur våra föreställningar om naturen kan rekonstrueras och omformuleras, och hur människan, andra levande varelser och materia är subjekt i dialog.

Genom närvaro, förtröstan, humor, sorg och inlevelse ställer Lindhs verk frågor om avtryck och agens i förhållande till plats, tid och historia. Det handlar om våra delade rum och hur vi blir till inför varandra, i relation till de platser, minnen och drömmar vi bär med oss. Men också vilket handlingsutrymme som finns och för vem.

Pressmeddelande på MyNewsdesk

My Lindh gör konst i Kristinebergsskogen för den nya Friluftsstadsdelen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats